Heb jij controle over jouw informatie?

Informatie is key, we stelden het al in een vorige blog. Maar wat is informatie als asset voor je bedrijf waard als je niet in control bent?

De controle hebben over informatie – het is een absolute voorwaarde om er toegevoegde waarde uit te halen. Digitale transformatie is namelijk alleen mogelijk wanneer je aan de basis weet welke informatie je in huis hebt en je die informatie altijd en overal kan ontsluiten . Hoe kun je anders een bedrijfsproces digitaliseren? Informatie is in het huidige digitale tijdperk net zo belangrijk als kapitaal, en dat beheer je tenslotte ook netjes.

 

Data/informatie

Om te omschrijven wat goed beheer van informatie behelst, is het belangrijk het verschil tussen data en informatie te duiden. Losse data krijgt waarde als deze na analyse en bewerking als informatie wordt opgeslagen in een informatiesysteem. Wanneer dit goed gebeurt kun je op basis van deze informatie beslissingen nemen of producten en diensten ontwikkelen. De informatie voor je laten werken als productiefactor, dus.

 

De twee gezichten van informatie

De kracht van informatie is tegelijkertijd je achilleshiel. Wanneer data en informatie op straat komen, kan dat zeer schadelijk zijn voor je organisatie. Het onder controle hebben van informatie is dus ook wat betreft risicobeheersing essentieel. Organisaties krijgen te maken met de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing wordt. Deze ‘privacywet’ brengt een hele set nieuwe verplichtingen met zich mee rondom het verwerken en beveiligen van (persoons)gegevens (lees hierover later meer). Goed informatiebeheer borgt enerzijds de privacy van de eigenaren van de gegevens waarmee je werkt, anderzijds stelt het je in staat direct een volledige rapportage te kunnen maken in geval van een lek. Daarbij wordt het kwaadwillenden ook nog eens een stuk lastiger gemaakt om te hacken of stelen wanneer informatie zorgvuldig ‘opgeborgen’ zit.

 

Onze boodschap is dus om je informatie onder controle te brengen met de doelstelling om er toegevoegde waarde uit te halen. De gratis bonus is dat je daarmee ook voorbereid bent op de nieuwe AVG.

 

Dus: ben jij al in control?