Home » Blog » De synergie van digitalisering en duurzaamheid
De synergie van digitalisering en duurzaamheid

Software-connection-De-synergie-van-digitalisering-en-duurzaamheid

Opwarming en vervuiling van de aarde dwingen het bedrijfsleven anno 2018 na te denken over duurzaamheid. Groene stroom, recyclebare koffiekopjes of reiskostenvergoeding voor fietsers: de potentiële maatregelen zijn legio en ieder jaar komen er weer nieuwe initiatieven bij. Wat kan digitalisering hierin betekenen voor jouw bedrijf?

Je zou misschien niet direct het verband leggen, maar het efficiënter gebruiken van grondstoffen en hergebruik van materialen zijn nauw verweven met een goede informatiehuishouding. Wie zijn informatiemanagement goed op orde heeft, slaat dus twee vliegen in één klap. Hoe zit dat?

 

Minder papier en CO2

Digitalisering vermindert het gebruik van grondstoffen. Hoe? Het meest voor de hand liggende voorbeeld is de reducering van papier. Door automatisering van werkprocessen, bijvoorbeeld de factuurverwerking, hoeven aanzienlijk minder documenten uitgeprint te worden. Handtekeningen kunnen digitaal worden gezet en papieren hoeven niet meer fysiek langs verschillende afdelingen. Ten tweede draagt de opkomst van digitaal vergaderen bij aan duurzaamheidsdoelstellingen van bedrijven. Dankzij moderne oplossingen als Skypemeetings wordt het steeds makkelijker om online te vergaderen. Dat scheelt veel reizen en dus een enorme hoeveelheid CO2.

 

Optimaal gebruik van assets

Ook de deeleconomie is een mooi voorbeeld van hoe digitalisering en duurzaamheid hand in hand gaan. Neem bijvoorbeeld taxibedrijf Uber. Dankzij de moderne technologie is het mogelijk een app in te richten waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Het draait hierbij allemaal om asset-optimalisatie. Immers, als auto’s gedeeld worden, heb je er minder van nodig en hoeven er minder ritjes gemaakt te worden. Hetzelfde geldt voor Airbnb als je een huis beschouwt als asset waar je maar een gedeelte van het jaar in woont. Als je jouw huis ter beschikking stelt op de momenten dat jij er zelf niet bent, neemt de bezettingsgraad toe en zijn er minder hotels nodig. Het online uitwisselen van informatie is hierbij een vereiste.

 

Financieel interessant

Digitalisering verhoogt ook het hergebruik van materialen. Madaster, een initiatief van architect Thomas Rau, toont aan dat duurzaamheid door informatisering ook nog eens geld kan opleveren. In de database die hij bedacht, worden alle materialen vastgelegd die worden gebruikt voor de totstandkoming van gebouwen. Wanneer een gebouw gesloopt wordt, kan precies worden nagegaan welke materialen bewaard en hergebruikt kunnen worden. Een financieel interessante oplossing, want als je weet wat de waarde van je materialen is, kun je de sloop van een gebouw efficiënt aanbesteden. Duurzaam en lucratief, dus.

 

Het moge duidelijk zijn: goed informatiebeheer en digitalisering gaan hand in hand met duurzaamheid. Beide thema’s zijn niet meer weg te denken uit het moderne bedrijfsleven, dus waarom zou je ze niet verenigen?

 

Software Connection is een trotse partner van de Plastic Soup Foundation. U ook?