Onvoldoende urgentie beveiligen overheidsmail

 

Uit de meeste recente meting naar het gebruik van standaarden voor veilig internet blijkt dat 42% van de overheid nog kwetsbaar is voor e-mailvervalsing. Daarnaast voldoet de helft niet aan de verplichte beveiligingseisen voor het borgen van vertrouwelijkheid van e-mail. Deze overheidsorganisaties voldoen niet aan de overheidsbrede afspraken en lopen hierdoor verhoogt risico op misbruik zoals phishing en afluisteren.

 

Websitebeveiliging meer op orde dan e-mailbeveiliging

Dat het contact met de overheid vertrouwelijk en betrouwbaar moet zijn vinden we allemaal logisch. Toch blijkt uit de meest recente meting dat een hoop organisaties nog niet voldoen aan de gemaakte afspraken. Informatieveiligheidstandaarden worden beter toegepast op websites dan op e-mail, maar er zijn nog steeds overheidsorganisaties die qua standaarden voor websitebeveiliging gaten laten vallen. Zo past 12% van de overheidsorganisaties de standaard HSTS, voor het afdwingen van een beveiligde verbinding met websites, niet goed toe.

 

Afspraken niet volledig nageleefd

Individuele overheidsorganisaties boeken vooruitgang, zo implementeerden gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe de e-mailstandaarden na de voorgaande meting. Deze gemeenten scoren nu 100% in de web- en e-mailtest van Internet.nl, de tool waarmee je kan controleren of een internetdomein aan de standaarden voldoet. Kijken we echter naar de gemiddelde adoptiepercentages, dan zijn we er nog niet. Eind 2019 moesten overheden de standaarden STARTTLS en DANE implementeren, om vertrouwelijkheid van e-mailverkeer te borgen. Ook moesten zij anti-phishing-standaarden SPF en DMARC op een strikte manieren toepassen, om e-mailvervalsing tegen te gaan. Aan deze afspraak werd begin dit jaar voor gemiddeld 75% voldaan. Overheidsbrede afspraken leiden wel tot een grotere adoptie van cruciale informatieveiligheidstandaarden, maar er is kennelijk meer nodig om voldoende urgentie te kweken bij de achterblijvers.

 

Aandacht voor e-mailvervalsing in de pers

In april 2020 kwamen het RIVM en Rijksoverheid.nl in het nieuws omdat de e-maildomeinen nog steeds vatbaar waren voor e-mailvervalsing. Diezelfde maand meldde de Algemene Rekenkamer dat het mogelijk bleek om e-mails te versturen uit naam van willekeurige Defensiemedewerkers, zoals bijvoorbeeld de Commandant der Strijdkrachten. Al zijn deze problemen inmiddels opgepakt, het zijn wel voorbeelden die duidelijk maken dat beveiliging met de juiste aandacht naar een beter niveau kan worden gebracht. Moderne Internetstandaarden zijn ‘basishygiëne’ voor digitale dienstverlening.

 

Meting Informatieveiligheidstandaarden

Overheidsbreed zijn afspraken gemaakt om standaarden voor internetveiligheid en bereikbaarheid versneld te adopteren, de zogeheten streefbeeldafspraken. Forum Standaardisatie voert ieder halfjaar een meting uit op de implementatie van deze informatieveiligheidstandaarden bij overheidsorganisaties.

 

Meer informatie Lees de highlights van de meting via het digitale magazine ‘Meting Informatieveiligheidstandaarden’ of download het volledige rapport via de coverpagina.

Stop CEO-fraude met forged e-mail detection

Ze worden steeds doortrapter, de internetcriminelen anno nu. Dat blijkt wel uit de forse opkomst van CEO-fraude: een vorm van internetcriminaliteit die zelfs een groot, gevestigd bedrijf als Pathé het afgelopen jaar maar liefst 19 miljoen euro heeft gekost. Uit recente documenten van de FBI blijkt dat er inmiddels zo’n 12 miljard dollar is buitgemaakt… Continue Reading

Altijd en overal efficiënt samenwerken in Teams

De voortschrijdende digitalisering creëert nieuwe mogelijkheden voor samenwerken. We kunnen op steeds meer manieren, en in steeds meer situaties, informatie uitwisselen – en dat klinkt door op de bedrijfsvloer. Hoe faciliteer jij jouw medewerkers hierin? Continue Reading

Help, je organisatie heeft het pand verlaten!

Digitalisering biedt jouw medewerkers de mogelijkheid om steeds meer thuis en onderweg te werken met (bring your own) mobiele devices en cloudapplicaties. Deze ontwikkeling is goed voor de productiviteit, maar het vraagt ook om een andere kijk op je digitale grensbewaking. Continue Reading

De synergie van digitalisering en duurzaamheid

Opwarming en vervuiling van de aarde dwingen het bedrijfsleven anno 2018 na te denken over duurzaamheid. Groene stroom, recyclebare koffiekopjes of reiskostenvergoeding voor fietsers: de potentiële maatregelen zijn legio en ieder jaar komen er weer nieuwe initiatieven bij. Wat kan digitalisering hierin betekenen voor jouw bedrijf? Continue Reading

Adapt or die.

Adapt or die.

De wereld is compleet veranderd en de digitale economie is een feit. Een economie waarin informatie een belangrijke grondstof is voor veel productieprocessen. Dat vraagt om een enorme omschakeling bij veel bedrijven, maar is ook een groot cadeau. We kennen allemaal de verhalen van Uber, Airbnb, Booking.com en Tesla. Fantastische verhalen van bedrijven die maximaal… Continue Reading