Home » Cisco security
Cisco security

Bedrijven en overheden vallen steeds vaker ten prooi aan internetcriminelen met hoge kosten en imagoschade tot gevolg. Alleen een geïntegreerde en gecoördineerde cybersecurity aanpak kan deze trend keren. Cisco biedt daar een uitstekende oplossing voor met een compleet portfolio van samenwerkende security producten die continue informatie uitwisselen met Talos, het grootste cyber thread inteligence team ter wereld. Wij vinden Cisco security de beste investering voor onze klanten omdat hun ontwikkeling wordt gedreven door een vlijmscherpe focus om bedreigingen zo snel mogelijk te herkennen en daar vervolgens zo doelgericht mogelijk op te kunnen reageren zodat schade tot een minimum beperkt blijft. Software Connection is gespecialiseerd in de volgende Cisco security producten.

 

Secure (cloud) Email Gateway

Email vormt het grootste digitale veiligheidsrisico voor organisaties. 80% van alle malware komt binnen via phishing mails. Een goede email beveiliging is daarom essentieel voor iedere organisatie. Cisco is met de Email Security Appliance(ESA) al meer dan 10 jaar marktleider op het gebied van email gateway security. Cisco email security is ook beschikbaar als Cloud Email Security(CES) service die bovendien naadloos integreert met O365. Cisco email security bestaat uit de volgende componenten.

 

SMTP gateway

De Cisco ESA is allereerst een zeer snelle SMTP gateway gebaseerd op AsyncOS dat speciaal is ontwikkeld en beveiligd voor het verwerken email. Een Cisco ESA kan bijvoorbeeld met meer dan 100 mailservers tegelijkertijd connectie maken terwijl een standaard SMTP gateway maar één connectie tegelijkertijd kan opzetten.

 

Spam filtering

Met een Cisco Email Gateway verdwijnt SPAM als sneeuw voor de zon met een uiterst lage false positive ratio(valide email die onterecht als SPAM wordt betiteld). Dit maakt het beheren van SPAM quarantaines overbodig waardoor uw investering snel is terugverdient. Cisco gebruikt hiervoor de volgende filters die elkaar versterken.

 

Reputation filtering (by Talos)

Talos, de security intelligence group van Cisco, houdt op basis van meer dan 100 parameters een reputatiescore bij van alle IP adressen van mailservers over de wereld. Meer dan 95% van de SPAM berichten wordt op basis van die reputatie al gefilterd voordat de SPAM is verzonden door de connectie met de mailserver te verbreken.

 

Spam content filtering

Email afkomstig van mailservers met een twijfelachtige score worden voordat ze worden aangenomen beoordeeld op inhoud en op de reputatie van webadressen die in de mail vermeld staan. De reputatiescores van webadressen die hiervoor worden gebruikt worden eveneens bijgehouden door Talos.

 

Graymail Safe Unsubscribe

Iedereen ontvangt veel ongevraagde marketing emails die je liever niet wil ontvangen. Graymail Safe Unsubscribe biedt een veilige manier om je hiervoor af te melden.

 

Malware protectie

De Cisco email gateway biedt zowel bescherming tegen bekende als tegen nieuwe(zero-day) malware met behulp van de volgende technieken.

 

Virus filtering

Virus filtering biedt vooral beschermingen tegen bekende computervirussen waarbij standaard gebruik maakt van de anti-virus engine van Sophos. Aanvullend of als alternatief kan voor de anti-virus engine van McAfee worden gekozen.

 

Advanced malware protection(AMP)

AMP biedt eveneens bescherming tegen onbekende malware door de inhoud en het gedrag van verdachte emails te controleren. Middels retro spective verdicts kunnen emails achteraf nog uit mailboxen worden verwijderd.

 

Phishing protectie

Phishing mail is de grootste beveiligingsuitdaging van dit moment. 80% van alle malware die organisaties weet binnen te dringen komt binnen via phishing emails. Cisco email security biedt een geavanceerde bescherming tegen (targeted) phishing mails waarbij de volgende mogelijkheden benut kunnen worden.

 

Veilige email standaarden (SPF/DKIM/DMARC/STARTTLS/DANE)

Op de eerste plaats kun je alle verplichte email standaarden voor veilige email van het forum voor standaardisatie toepassen. Dit zijn SPF/DKIM/DMARC tegen phishing en STARTTLS/DANE voor een veilige verbinding. Om spoofing tegen te gaan kun je met een clean SPF record te werken. Dat wil zeggen dat alleen email die vanaf de eigen email gateway verzonden word als betrouwbaar mag worden aangemerkt door de ontvanger. Daarmee wordt afgedwongen dat alle uitgaande email via de eigen email gateways wordt gerouteerd en derde partijen dus niet zonder meer email namens jouw organisatie kunnen verzenden.

 

Forged email detection

Veel organisaties worden getroffen door CEO fraude waarbij een medewerker een interne opdracht van een manager via email ontvangt met het verzoek om met spoed geld over te boeken. Forged email detection biedt hier bescherming tegen door te checken of het bericht van het interne email adres van de manager afkomstig is en een waarschuwing te geven indien dit niet het geval is.

 

Domain protection

Cisco Domain Protection voorkomt imagoschade van uw organisatie en schade bij u relaties door te voorkomen dat uw email domein wordt misbruikt voor spoofing. Hiervoor wordt volledig automatisch in de gaten gehouden wie er allemaal email namens u versturen en ingegrepen indien ze daar niet door u voor zijn geautoriseerd.

 

Advanced phishing protection

Cisco Advanced Phishing Protection herkent en filtert spear phishing email op basis van artificial intelligence en machine learning.

 

Umbrella (DNS security)

De basis van alle verkeer op internet is DNS, uw internet adresboek. Umbrella biedt ultra betrouwbare en snelle DNS-resultaten en schermt uw gebruikers en systemen bovendien af van ongewenste en onveilige internetadressen. Dit geldt zowel binnen uw eigen netwerk als daarbuiten voor gebruikers die thuis of onderweg werken. Umbrella hangt daarmee als een beveiligingsschild boven al uw systemen en gebruikers.