Dmarcian

Dmarcian is een SAAS tool voor de implementatie en het beheer van DMARC voor email domeinen. Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance is een gratis en open technische specificatie die wordt gebruikt om emails te authentiseren door SPF en DKIM mechanismen op elkaar af te stemmen. Door DMARC in te voeren, kunnen domeineigenaren Business Email Compromise, phishing en spoofing bestrijden. Met DMARC kunt u anderen vertellen hoe om te gaan met het ongeoorloofde gebruik van uw emaildomein door het instellen van een beleid in uw DMARC-record.   Via onderstaande button kunt u een gratis proef van dmarcian starten die automatisch stopt na 14 dagen.